«Σφαγή» για μία θέση στη δημοτική αστυνομία, ρεκόρ αιτήσεων για τις μόνιμες προσλήψεις

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/22.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π., Φ.Ε.Κ. 10/29.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 11/05.03.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 και τις διατάξεις του ν. 5003/2022., υποβλήθηκαν συνολικά 21.688 αιτήσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts