28 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας χαιρετίζει την παγκόσμια Ημέρα για την ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην Εργασία ως μια ημέρα υπενθύμισης και ανάδειξης της σπουδαιότητας και της σημασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σε έναν κόσμο που αλλάζουν οι μορφές εργασίας, η σύνθεση και η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων και ανακύπτουν νέοι κίνδυνοι,  απαιτούνται νέα εργαλεία και νέες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι εξαιτίας των συνθηκών κατά την άσκηση της εργασίας τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν υπάρξουν συστηματικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία  πριν αυτά αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων στην Ελλάδα περιέχει επαρκείς κανόνες για την τήρηση των υποχρεώσεων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι οποίοι ωστόσο οφείλουν να επικαιροποιούνται με βάση τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και τις εξελίξεις σε επίπεδο χαρακτηριστικών επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και κλάδων απασχόλησης με προτεραιότητα την προστασία της υγείας και όχι του κέρδους. Δυστυχώς και το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εξουδετερώνεται στην πράξη από τις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στη λειτουργία ενός ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα παραμένουμε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίχως Φορέα Εκτίμησης και Ασφάλισης Επαγγελματικών Ασθενειών και Εργατικών Ατυχημάτων

Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας είναι για όλους μας αδιαπραγμάτευτη.

Όλες τις μέρες του χρόνου, συνδικάτα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες και εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να εντατικοποιήσουν την παρέμβαση και τη δράση μας ώστε να εξασφαλισθούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και υπεράνω των κερδών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts