4K/2020: Εκ νέου Πρόσκληση Υποβολής δικαιολογητικών Κατηγορίας ΔΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (634) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την Προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), και επειδή, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των προηγουμένως κληθέντων υποψηφίων της ανωτέρω κατηγορίας, δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων,

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  4Κ/2020 – Κατηγορία ΔΕ

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει 17 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη.  Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts