Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων και ολοκληρώνεται 31 Οκτωβρίου 2022 για την κοινωφελή εργασία σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  της ΔΥΠΑ.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) άνω των 29 ετών

6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.

7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ)

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022.
Οι θέσεις για τη Φλώρινα είναι:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts