7Κ/2020: Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλαχόντων ΤΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts