9Κ/2022: Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ

Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2022 (ΦΕΚ/ 78/07.12.2022,Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (συνημμένοι πίνακες).

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους του ανωτέρω κλάδου/ειδικότητας θα διενεργηθεί στις 9 Απριλίου 2024ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ. στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα e-presence.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts