Φεβρουάριος 2021 / Φύλλο 1

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

SELF TEST

Self test στον ιδιωτικό τομέα: Διευκρινίσεις για την περίοδο από 7 έως 30 Ιουνίου 2021

Ε.Κ.Φ.

2021-06-14

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την υποχρεωτικότητα των self test για την περίοδο από 7 έως 30 Ιουνίου 2021
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 προβλέπονται τα εξής:
Για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά την οποία οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα προσέρχονται στον χώρο εργασίας και μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 7.6.2021 έως 13.6.2021.
Από 7.6.2021 έως 12.6.2021 στους εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα διανέμονται τρεις (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021, μία για την εβδομάδα από 14.6.2021 έως 20.6.2021 και μία για την εβδομάδα από 21.6.2021 έως 27.6.2021.
Δείτε τη συνέχεια του άρθρου

Self-test

Αναστολές συμβάσεων εργασίας ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Στο 20% η υποχρεωτική τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ε.Κ.Φ.

2021-06-14

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας πληροφορεί ότι στο 20% τελικά ορίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία σύμφωνα με την ΚΥΑ για τα μέτρα που θα ισχύουν από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. Ειδικότερα το 20% αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
Αναλυτικότερα σχετικά με τη λειτουργία του δημοσίου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων προβλέπεται :

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΟΕΚ

Μέχρι το τέλος Ιουνίου η ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ

Ε.Κ.Φ.

2021-06-14

ο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 458/06.02.2021).
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις δανειοληπτών για ένταξη στις ρυθμίσεις βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/steghastiki-prostasia
Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Κοινωνική Πολιτική & Λοιπές Παροχές» οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες επιλέγουν το πεδίο «Στεγαστική Προστασία», μετά το σύνδεσμο «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ» και κατόπιν τον σύνδεσμο «Σύνδεση στη νέα εφαρμογή», όπου εισέρχονται με τους κωδικούς ΤaxisNet και ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής».
Οι δανειολήπτες δύναται να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους όπως:
Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες
Διαγραφή οφειλής εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό τουλάχιστον 60% του τελικού ποσού δανείου
Διαγραφή οφειλής έως 6.000€
Διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα του αρ. 4 του Ν. 3869/2010
Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές, κατ’ εξαίρεση, σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας κατοικίας
Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής
Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός 5 ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών)
Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για 6 έως 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων
Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

ΣΕΛΙΔΑ 5