ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Μέλη του ΕΚΦ είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία που αποτελούν ενώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία συνενώνονται σε τοπικό ή επαγγελματικό πεδίο. Τα σωματεία είναι τα βασικά κύτταρα του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού στους κόλπους τους εκφράζονται άμεσα όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, τόσο εκείνα που σχετίζονται με τις καθημερινές διεκδικήσεις και την ποιότητα των εργασιακών συνθηκών όσο και με συλλογικότερες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. 

Τα πρωτοβάθμια σωματεία διακρίνονται σε: ομοιοεπαγγελματικά, Κλαδικά, Επιχειρησιακά, καθώς και σε τοπικά, πανελλαδικά & τοπικά παραρτήματα.


Ομοιοεπαγγελματικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός π.χ σωματείο λογιστών, σωματείο οικοδόμων.

Κλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός, π.χ. σωματείο εργαζομένων στη βιομηχανία τσιμέντου, στη χημική βιομηχανία, σωματεία τραπεζοϋπαλλήλων,


Επιχειρησιακά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση την επιχείρηση ή εκμετάλλευση όπου εργάζεται ο μισθωτός π.χ. σωματείο εργαζομένων ΤΙΤΑΝ, σωματείο εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας.


Τοπικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή τον κλάδο σε μία πόλη ή ένα νομό π.χ. σωματείο εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Πανελλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή το κλάδο και έχουν πανελλαδική εμβέλεια π.χ Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

 
Τοπικά παραρτήματα είναι οργανικά τμήματα ενός σωματείου και όχι αυτόνομες οργανώσεις με τοπική ή περιφερειακή εμβέλεια πχ τοπικό παράρτημα Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Τα 24 Σωματεία και Σύλλογοι που απαρτίζουν σήμερα τη δύναμη του Ε.Κ.Φ. είναι τα παρακάτω:

1) Σ.Τ.Υ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2) ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ”

4) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”

5) ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΛΕΧΟΒΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”

6) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

10) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΤΤΗΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ      “Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

11) ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

12) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

13) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

14) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ

15) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

16) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

17) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

19) ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

20) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΝΠΔΔ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΟ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

22) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

23) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ – ΚΥ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

24) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ “Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”