ΔΟΜΗ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας ιδρύθηκε το 1941.
 
Είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αποτελεί τμήμα της Γ.Σ.Ε.Ε., διατηρώντας την οργανωτική του αυτοτέλεια. Συμμετέχει με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του στα συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε και αγωνίζεται για την ενότητα της Εργατικής Τάξης.
 
Σκοπός του ΕΚΦ είναι η συσπείρωση όλων των επαγγελματικών, εργοστασιακών και εργασιακών Σωματείων που έχουν έδρα την πόλη της Φλώρινας και την περιφέρεια του Νομού για  την ενιαία και συλλογική μελέτη και αντιμετώπιση και προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των δυνάμεων της εργασίας και του πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων καθώς επίσης και της συνεργασίας μεταξύ των σωματείων. Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των Διεθνών συμβάσεων Εργασίας για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την προστασία της αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 
 
Το ΕΚΦ μεριμνά για την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και για την επίβλεψη εφαρμογής αυτής. Παρακολουθεί και εξετάζει όλα τα τοπικά εργατικά και κοινωνικά ζητήματα και  κατευθύνει ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση αυτών.
 
Το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας διοικείται από ενδεκαμελή (11) Διοίκηση που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και 3 μελής  Ελεγκτική Επιτροπή , ως όργανο ελέγχου της διαχείρισης του ΔΣ.  
 
Μέλη του ΕΚΦ είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία που αποτελούν ενώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία συνενώνονται σε τοπικό ή επαγγελματικό πεδίο. Τα σωματεία είναι τα βασικά κύτταρα του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού στους κόλπους τους εκφράζονται άμεσα όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, τόσο εκείνα που σχετίζονται με τις καθημερινές διεκδικήσεις και την ποιότητα των εργασιακών συνθηκών όσο και με συλλογικότερες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

Κωνσταντινος Σιάκος ΦΩΤΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντιπρόσωπος του "ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1975. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. Από το 1998 εργάζεται ως Προιστάμενος Τεχνικού Τμήματος στον κλάδο των αυτοκινήτων. Από το 2014 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας. Από το 2023 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ. Από το 1999 είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων Νομού Φλώρινας.

_0000_iwannidis

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικοδόμος Πρόεδρος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

_0006_mwisiadis

ΠΑΥΛΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υπάλληλος ΔΕΗ. Αντιπρόσωπος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»." Γεννηθηκε το 1963 στη Φλώρινα. Δραστηριοποιείται στα συνδικάτα από το 1994 κατέχοντας διάφορες θέσεις, από το τοπικό παράρτημα του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και κατοπιν στην κεντρική διοίκηση του Σωματείου του.

_0005_samartzis

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδηγός φορτηγού. Πρόεδρος του "ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ"

thumbnail__0001_tartoras

ΘΩΜΑΣ ΤΑΡΤΟΡΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ Α'

Οδηγός Βαρέων Οχημάτων Πρόεδρος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Μέλος Δ.Σ. της Ο.Σ.Μ.Ε."

_0007_mitskopoulos

ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ Β'

Οδηγός βαρέων οχημάτων: Αντιπρόσωπος του "Σ.Τ.Υ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

_0003_filippou

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υπεύθυνος γραμμής παραγωγής στην επιχείρηση ΤΟΤΤΗΣ: Πρόεδρος του "ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

_0008_mavroudis

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Εργάζεται σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ως πωλητής Δραστηριοποιείται στο "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΝΠΔΔ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΟ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

tzouvaras_2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ

ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ

Δασεργάτης. Πρόεδρος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

_0009_lioulios

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Υπάλληλος ΔΕΗ Αντιπρόσωπος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»"

pagios2

ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

Αντιπρόσωπος του "ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) “Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”